SIW LURÅS

Det vilar någonting fördolt över Siw Lurås bilder. Det är som om de ruvar på en hemlighet som vägrar låta sig avslöjas. Budskapet blir just detta, att allt inte heller bör demaskeras. Det viktiga är ändå att hennes bilder fungerar även om de står kvar som kryptiska meddelanden.

De tecken hon ristar in (det grafiska gör sig påmint) kors, rektanglar kan inte heller alltid förklaras i traditionell mening. Hon arbetar med en återhållen färgskala där dova jordfärger läggs på med palettkniv. De landskap som tonar fram kan både ha en yttre och en inre koppling, det är öde, tomt, ömsom växande, skiftande. Det är framför allt ett inre tillstånd av känslor och stämningar som gestaltas

För Siw Lurås är källan till inspiration sprungen ut av det inre.

Agneta von Zeipel, Curator Konsthallen Bohusläns Museum

SIW LURÅS grafiska verk tycks vid första intrycket abstrakta, men inför mina ögon fylls de med liv, jag får enkänsla av mikroorganismers rörelse eller av att kika ner genom klart vatten mot en intressant botten. En hel serie av hennes bilder har också titeln "In magic waters".
Färgerna är genomgående sparsmakade i alla bladen, gulröda toner, något grönt som bryter mot mjuka gråsvarta nyanser och papperets vithet. Detta förstärker känslan av lugn, strandvatten och organiskt liv som jag upplever i hennes utställning. Formerna hon arbetar med är främst runda cirklar och möten med andra organiska former. Spänningsfält uppstår emellan dem, de rör sig mot varandra, går isär, lever, vibrerar. Det känns förunderligt hur former och färger, som i sig inte föreställer något speciellt, i förhållande till varandra skapar känsloassociationer till tydliga bildupplevelser. Siw Lurås blandar olika grafiska tekniker i samma blid, såsom etsning, torrnål och träsnitt, för att nå fram till det subtila känsloinnehåll hon söker – och har funnit.

NEN ARNELL